Mijn geschiedenis van het schrijven

Schrijven is voor mij, zoals voor velen, de ultieme manier om mijzelf te uiten en tot verwerking van ervaringen te komen. Iedere komma moet dan ook echt zijn; er is geen spoortje fictie in mijn teksten te ontdekken. Resultaat: vele dagboeken, brieven en autobiografische korte verhalen. En dus geen plannen voor een roman nee: dat is verzonnen. Dan ontbreekt het creatieve vermogen totaal. Ik hou wel van romans van anderen. Ik lees veel, zowel fictie als vele boeken over psychologisch-spirituele thema's.

Als ik 20 jaar ben ga ik Nederlands MO-A studeren aan de Vrije Leergangen in Amsterdam, omdat ik zo van schrijven houd en van de Nederlandse taal. Dat werd een fiasco:
17-eeuwse taal en ingewikkelde ontleedtechnieken. Nee.
In het kinderbeschermingswerk schrijf ik rapporten over de kinderen: hun gedrag en ontwikkeling. Later zal ik de astrologische horoscoopgegevens omzetten in welhaast een psychologisch rapport, 10 A4-tjes lang. Hier ligt mijn talent en ambitie: de psychologie doorgronden en de boodschap overbrengen. Later zoek ik een manier om het alternatieve helperschap en mijn behoefte aan schrijven te combineren en ga voor een regionale krant interviews maken met helers uit de streek. Mijn kerntaak is vertalen: hoe leg ik de vaak vage materie zodanig uit, dat een willekeurige streekbewoner begrijpt wat die helper nu eigenlijk doet, wat daar plaats vindt…. Het worden 10 grote artikelen die maandelijks geplaatst worden, met een foto van de gast, zodat hij of zij ook meer bekendheid krijgt. Toch is dit het niet helemaal. Ik wil liever mijn eigen visie kwijt, uitleggen wat ík belangrijk vind.

Ondertussen ga ik bij de lokale omroep Nens (nu BO, Omroep Bollenstreek) de nieuwe kabelkrant maken: dagelijks twee jaar teksten schrijven en foto's te plaatsen. Lokaal nieuws is vaak klein nieuws, maar wel echt. Ik vind het fijn om lappen tekst, ingewikkeld lijkende onderwerpen of alleen maar een paar kernwoorden om te zetten in begrijpelijke taal in korte, 13-regelige berichten. En dan moet het ook nog mooi en helder zijn vormgegeven, prettig om naar te kijken en in uitstekend Nederlands.

Als ik na twee jaar niet meer door de kabelkrant in beslag genomen word, ga ik doen wat ik het liefste wil: artikelen en columns schrijven over thema's die ik wil uitdragen. Weer is het vertaalwerk: psychologische thema's en mijn spirituele visie verwerk ik in leesbare en herkenbare korte verhalen. In het maandblad Spiegelbeeld worden een aantal artikelen en columns gepubliceerd en voor het tweemaandelijkse tijdschrift Onkruid schrijf ik een introductieartikel over het thema Ontmoeting.
Enkele gepubliceerde artikelen en/of columns zijn te vinden onder Publicaties.(links boven)