Groepswerk

In de loop van ons leven, vooral in onze kindertijd, hebben we veel ervaringen in onze cellen opgeslagen. Die ervaringen liggen er nog steeds! Ze vormen de blauwdruk voor ons latere, volwassen gedrag. Met al je redelijkheid en intelligentie heb je je in het leven kunnen handhaven, maar de waarheid weet alleen het kleine kind in jou en zit in jouw lichaam besloten.

Wanneer je in verhouding teveel zorgen hebt om iets dat zich voordoet in jouw persoonlijke leven, als de gekwetstheid, boosheid of angst/stress je teveel in beslag neemt in relatie tot wat er feitelijk is gebeurd, dan weet je dat het om een oude pijn gaat. De pijn die het kind in jou destijds heeft ervaren.
Deze weg naar binnen is een persoonlijk bewustwordingsproces. Individueel werk ik met de Helende Reis (Terug naar de Herinnering) en het methodisch opgezette stappenplan, maar een belangrijk onderdeel is ook het groepswerk.
Na een aantal jaren in verschillende groepen (School voor Body&Soul, Gidswerk, Innerlijk kindwerk) het zogenoemde proceswerk te hebben gedaan, kan ik je oefeningen aanbieden waarmee je ontdekt wat jouw innerlijk kind voelt en nodig heeft.

Dit doe je in contact en samenspel met andere deelnemers. Je hoeft niets te kunnen en niets te weten. Je hoeft het alleen maar te ervaren.
Deze serie van 10 bijeenkomsten is een eerste kennismaking. We werken in een veilige groep, eenmaal per week. Neem contact op als je vragen hebt of wilt meedoen. 

Kosten per serie 250 euro.