Inzichtsessie

Wanneer we in de stress en de problemen zitten en onze gedachten maar blijven malen, komen we in de vernauwing terecht. Het breder perspectief ontbreekt; er lijkt even geen uitweg meer te zijn.
Samen kunnen we bekijken en bespreken wat ten grondslag ligt aan de huidige situatie. Is er sprake van een patroon? Is het een oude pijn? Is een andere visie op het geheel mogelijk? In hoeverre ben je zelf in staat verandering aan te brengen door andere reacties? Wil je een beetje beter bij jezelf thuis komen?
We zoeken niet naar directe oplossingen, maar naar inzicht of een handvat om mogelijk nieuwe keuzes te maken. Vaak is een sessie van een uur voldoende om verder te kunnen.

Kosten 40 euro